گروه ارگ دانش با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود موفقیت های چشم گیری در کارنامه خود دارد. در سالهای اخیر کمبود جنبه حمایتی و راهنمایی اساتید راهنما و جمعیت زیاد دانشجویان کارشناسی ارشد ما را براین داشت تا درکنار شما و با راهنمایی و مشاوره پژوهشگرانی که این مسیر را پیموده اند ، مسیر را برای شما عزیزان هموار کنیم .ما در زمینه انواع تحقیقات دانشگاهی و دانشجویی، از جمله مقالات علمی پژوهشی، پروپوزال و پایان نامه، و سمینارهای کلاسی فعالیت می کنیم. تخصص ما تولید محصولات آموزشی و ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره در زمینه روش تحقیق دانشگاهی و برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی برای دانشجویان ارشد و دکتری است.

دورنما و چشم انداز گروه ارگ دانش، دستیابی به نقطه ای است که مدیران شرکتها و سازمانها (خصوصی و دولتی)، هیچ فرآیندی را بدون تحقیق نپذیرند و تحقیقات را الگو و سرآغاز کار قرار داده، استراتژی های سازمان را بر اساس پژوهش تعیین نمایند و بودجه تحقیقاتی را بیش از وضعیت کنونی، مهم پندارند.