مهمترین چالش دانشجویان ارشد و دکترا انتخاب موضوعی براي تحقیق است که ارزش مقاله شدن و ارائه در ژورنالهاي معتبر ISI و کنفرانسهاي علمی بین المللی را داشته باشد .موضوع خوبی که ظرف چند ماهی که روي آن متمرکز می شوند وقتشان تلف نشود و بعدها هم در کارشان موثر بوده و باعث افزایش تجربه آنها شده و بتوانند بعدها در رزومه خود با افتخار از آن یاد کنند.

اولین و مهمترین مرحله یک پژوهش ایجاد یک مسئله در ذهن پژوهش گر و هدف نهایی پاسخ به این پرسش و یا رفع یک نقص می باشد . پس پیش از هر چیز باید مسئله و دامنه پرسش مشخص گردد.

بسیاری از پژوهش ها به حل مشکلات و یا ارتقاء یک فرآیند می پردازند. همچنین این دسته جزء قوی ترین دسته های پژوهشی هستند که به اکتشاف روشی جدید ختم می شوند و امتیاز علمی بالایی دارند. بنابراین توجه به موضوعات اکتشافی می تواند جذاب و در عین حال انرژی و زمان بر باشد.

ایده اي نو داشته باشید که مرز علم را در آن حوزه یک تکان کوچک بدهد. واضح است که براي عمل به نکته فوق ابتدا باید مرز علم را در حوزه مورد نظر شناخت که مستلزم این است که با مطالعه کتابها و سپس مقالات به آن حوزه علمی، اشراف کامل پیدا نموده و سابقه علمی پژوهش را تدوین کنیم .امروزه علم بسیار گسترش یافته و لازم نیست مانند دانشمندانی چون انیشتین نظرات بنیادینی داد که باعث انقلاب علمی شود، بلکه یک تغییر کوچک در شرایط یا

مدل مساله موجود نیز می تواند نوآوري به حساب آید.

 

روشهاي ارائه یک ایده نو:

  1. تغییر پارامترهاي مساله
  2. عوض کردن روش حل
  3. ترکیب چند مساله
  4. استفاده از روشهاي موجود در سایر رشته هاي به ظاهر غیر مرتبط
  5. خاص کردن یا بومی سازي مساله
  6. استفاده از تکنیک هاي تریز

 

اگر فرصت یا انگیزه کافی ندارید با ما تماس بگیرید تا موضوع جدید در اختیار شما قرار دهیم.